les arrels

les arrels

La columna d'en Miquel Àngel Soria


Articles

LA CAPUTXINADA

dijous, de març 08, 2018

Com són uns fets que no vaig viure ─feia de mestre a un poble tocant a Lleida─ deixeu-me que m’atansi a ells amb les paraules d’un home més de pinzell que de ploma: Antoni Tàpies. Escriu a la seva Memòria personal:

   “...Al curs dels anys següents vaig haver d’aguantar altres interrogatoris a “Jefatura” per fets que possiblement avui farien riure, però que en el seu temps no sabies pas com podien acabar. Els pitjors per a mi, malgrat que no deuen ser res al costat dels que han sofert tants altres detinguts, van ser els que tingueren lloc amb motiu de la famosa tancada als caputxins de Sarrià,
   Quan en Xavier Folch vingué a explicar-me que es preparava una gran reunió ─sense dir-me encara on─ per tal de fer costat a la creació del primer sindicat democràtic d’estudiants des de la guerra, acte al qual es volia donar un caràcter públic i solemne, vaig copsar de seguida la importància cívica i política que allò podia tenir. Era una època en què jo seguia molt absorbit per la meva feina i viatges i gairebé no vaig parar atenció als detalls del que volien els estudiants. Però en saber l’envergadura que aquell acte tindria amb la quantitat de personalitats que estaven disposades a assistir-hi, la coa em semblà importantíssima. També vaig pensar que les autoritats difícilment deixarien passar una cosa que podia ser un precedent que sens dubte duria molta cua. Així ho vaig comentar a Folch, el qual em confirmà que, efectivament, ho havia moltes probabilitats que s’hi presentés la policia.
   Consultes a la Teresa, als amics, als advocats..., i decisió d’anar-hi, passés el que passés.
   Vàrem quedar amb en Xavier que em telefonaria el dia, l’hora i el local a l’últim moment. I em preguntà si jo, que tenia un cotxe gran, podria portar el doctor Jordi Rubió i Salvador Espriu, a més d’ell mateix. Naturalment em semblà molt bé. Tot tenia un aire de conspiració , en què també vaig comprendre que potser tant o més important que es pogués celebrar l’acte, ho seria igualment si sortia “malament”, o sigui que tots acabéssim a la presó, fent el gran escàndol, justament aquells dies en què estrenàvem la nova llei de premsa, que permetria als diaris d’informar millor.
  Arribat el dia, en Xavier em passà a recollir i junts anàrem primer a casa de l’Espriu. Abraçades, canvi d’impressions..., i cap a casa del doctor Rubió, el qual jo encara no coneixia personalment. El seu prestigi era immens per a mi, l’encarnació de tot el més essencial de Catalunya, que jo associava, és clar, a tot aquell grup de patriotes dels temps dels meus avis que van fer renéixer el nostre país. Que aquell home venerable, president de l’Institut d’Estudis Catalans, que s’acostava als vuitanta anys però ple encara d’energia, , ens acompanyés i fins hagués acceptat de presidir aquell acte que anàvem a celebrar, per a nosaltres era com si tinguéssim els consens de tot el poble català. I, en certa manera, era realment així.”   Fent un incís al relat, Joan Brossa va dedicar un poema als fets als que fem esment i ens dóna pistes del seu desenllaç:     


ALS ESTUDIANTS, INTEL·LECTUALS I ARTISTES ASSETJATS PER LA POLICIA EL 9 DE MARÇ DE 1966

                                   I

MISSATGE

Ressorts per dins el forn de coure el pa
i caps tallats damunt un escenari.
Tot caminant qui para de filar?
Qui encara guarda imatges a l’armari?

Que a muntanya ocupi el lloc del pla;
pengem al monument el calendari.
La llibertat és com un so llunyà
que torna aquest corral més arbitrari.

Al pou dels poues expira el mar: un mar
que és bosc per on la vida encén la vida.
S’obre pel mig la roca de l’atzar.

La força catalana romp la brida,
i el ferro invulnerable al ple lunar
es tinta de vermell i f florida.

                                   II

MANIFESTACIÓ DAVANT EL CONVENT
DELS ASSETJATS

¿On és el bosc estès al bat del sol
que tomba el mar? ¿La flor de la sageta
i el pensament plegat a tot consol
a quin pou són?, pregunta la Pepeta.

Ningú en dies de vent no emprèn el vol
ni les lletres indiquen cap profeta;
sota la taula passa un corriol
i dins el sarrió no hi ha targeta.

Pedres i palles formen un tancat
─barraca de la nit, cova del dia.
Tapa el corrent el bou de més edat.

Però el riu baixa gros i la quantia
de la factura del bosc ha abrivat
la bruixeria de la policia.

                                   III

LA POLICIA ASSALTA EL CONVENT

Si els frares abandonen el vaixell
─tot perquè Roma juga una altra carta─;
si els campanars han fet un capgirell
i la guineu, del llop, ja se n’aparta,

¿on ficarà les banyes el prelat
donat al joc del militat innoble?
L’eixam de llops viola el Concordat
i continua apedregant el poble.

Se’n va cap on l’estiren els enganys.
Cau a trossos la lletra de la llista,
la carta blanca de vint-i-set anys
de canyes llargues i de nit franquista.

¿Qui no el recorfa allà l’any trenta-sis
matant amb els feixistes del país?

                                   IV

MULTES A ASSISTENTS A L’ASSEMBLEA
D’ESTUDIANTS LLIURES AL CONVENT
DELS CAPUTXINS

                       

Agustín García Calvo, 200.000 pesetas
Carlos Barral Agesta, 200.000 pesetas
Antonio Tapies Puig, 200.000 pesetas
Antonio Moragas Gallisá, 200.000 pesetas
Jorge Rubió Balaguer, 200.000 pesetas
José Mª Martorell Codina, 200.000 pesetas
Juan Oliver Sallarés, 150.000 pesetas
Oriol Bohigas Guardiola, 100.000 pesetas
Etcétera.

El dret de cuixa.

Brossa parla d’una petita part dels represaliats. Tàpies al·ludeix a alguns més:

   “Ens dirigírem cap a Sarrià i ens aturàrem a la casa de Maurici Serrahima, que estava tocant al Convent dels Caputxins per reunir-nos amb la resta de personalitats que acompanyarien Rubió en la taula presidencial. Serrahima no havia de venir, però es veia clar que estava content de poder ajudar a la preparació de tot allò, com m’ho confirmaren uns mots que m’adreçà uns dies després. A casa seva hi havia ja Joan Oliver, l’Antoni de Moragas, que aleshores era degà del Col·legi d’Arquitectes, Manolo Sacristán i alguns dels delegats  dels estudiants que igualment estarien també en aquella taula al costat de Rubió i Espriu. Després havíem de trobar-nos, ja al Convent, amb molts altres noms coneguts: M.ª Aurèlia Capmany, Oriol Bohigas, Josep M.ª Martorell, Joaquim Molas, Carles Barral, José-Agustín Goytisolo, Ricard Salvat, Lluís Daufí, Joaquim Marco, Albert Ràfols Casamada, Francesc Vallverdú, Jordi Solé-Tura, Raimon Obiols, Enrich Lluch, Antoni Jutglar, Lluís Domènech Girbau, José Cano, Josep M.ª Vidal Villa, Joan Albert Asens, Lluís Carreño, Lluís A. Gorostiaga, Miquel Izard, Carles Martín Hennenberg, Ricard Martín, Jordi Molina, Gabriel Oliver, Enric Vilardell. També, és clar, el mateix Xavier Folch. I el frare Jordi Llimona igualment estigué sempre a l’Assemblea com un convidat més. Els estudiants eren uns cinc-cents, tots delegats de diferents facultats i escoles de la Universitat de Barcelona.
   Jo em feia creus que uns nois tan joves (vaig conèixer de seguida alguns dels estudiants organitzadors), o el mateix Folch, haguessin pogut mobilitzar tota aquella gent. Potser va ser possible pels mateixos desigs que els intel·lectuals i artistes convidats ja teníem de participar en accions de testimoniatge democràtic. Aquells nois potser no feien altra cosa que donar forma material i pública al que en el fons volien tots els catalans i que l’imposat silenci pel terror durant tants anys ens havia impedit de fer.”I a l’existència d’un partit comunista organitzat ─el PSUC─ afegiria jo.

Segueix la narració dels fets que fa Tàpies:

   “...L’acte s’arribà a celebrar normalment, malgrat els naturals nerviosismes, amb diversos parlaments, i el doctor Rubió el tancà amb un discurs d’exaltació democràtica memorable.
   De seguida començaren les anades i vingudes: que s’havia presentat el cap de la Brigada Social acompanyat del seu germà, els tristament cèlebres germans Creix, que s’exigia la sortida immediata, que els estudiants haurien d’entregar el carnet d’identitat, etc.
   Aleshores es decidí formar una comissió de “notables” per parlamentar amb la policia. Junt amb el doctor Rubió, Espriu i em sembla que Moragas, també se’m trià a mi. Ens trobàrem a l’entrada. Per als de la Social, de “notables” no sembla que en tinguéssim res, perquè amb molta brusquedat, primer de tot anaren demanant a cada un de nosaltres que ens identifiquéssim. Una vegada realitzat això, el doctor Rubió els demanà que deixessin sortir a tothom en ordre, puix que l’acte ja estava llest i no s’havia de témer que passés res. I tots intercedírem pel mateix.
   Ens contestaren que nosaltres, si volíem , podíem sortir de seguida sense més, però que, els estudiants, se’ls havia d’identificar d’un a un amb l’entrega del carnet. Ens hi negàrem. O sortíem tots normalment o no sortiria ningú. Era evident que nosaltres fèiem nosa als policies.”

A la foto, els "grisos" al voltant del cotxe d'en Tàpies

   Del final, quelcom diu José-Agustín Goytisolo:
              

SETENTA Y DOS HORAS

Sí sabía con quien estaba hablando
pero fingió sorpresa: no sirvió.
También sabía dónde le llevaban
y el ritual que seguía: foco en los ojos
y los brazos atados a la espalda
con la pregunta airada. ¿Organizaste
el lío? No: él asistió invitado
por unos estudiantes. ¿Quiénes eran?
No sabía. Pero quiso ir con ellos
a una reunión libre. ¿Dices libre?
No estaba autorizada. No sabía.
Pues abajo. En la celda la luz tenue
invitaba a dormir. De nuevo arriba.
Dínos por qué lo hiciste. No hizo nada.
Más bajar y subir: siempre con sueño
que ellos rompían para marearle
y se contradijera. Él pensaba:
igual que siempre setenta y dos horas.

   Tàpies escriu: “¿Cal explicar detalls de la nostra estada als calabossos i de les molèsties que ens ocasionaren? Penso en la gent que ha passat coses tan terribles en aquells locals sinistres que quasi em fa vergonya mencionar-ho. Que consti que no tinguérem gaires tractes de favor, perquè, segons ens digueren, s’havien de complir uns reglaments que són iguals per a tothom així que es passen aquelles reixes. Però no hi ha dubte que a nosaltres l’entusiasme. L’optimisme, el sentiment d’haver realitzat quelcom de positiu pel país... ens va fer oblidar ràpidament totes les humiliacions i les pors d’aquells dies allí retinguts.
   Quin dubte hi cap que tot allò va ser important! Ho afavoriren moltes circumstàncies: la novetat que aleshores representava una tancada, el fet que es burlés el Concordat, la nova llei de premsa, el nom dels assistents a l’acte...”

   Brossa publicà l’any 1968 a L’esmorzar a la muralla un poema que puc utilitzar de cloenda:

SDEUB

Junt amb les Comissions Obreres
alça el vol el vostre Sindicat;
tot són remolins de llibertat
i mirandes damunt les tresqueres.

Clam enfervorit al fil de l’aire,
obriu ramells a la veritat,
i a la cort de la universitat
buida la reixa un nou ocellaire.

Omplia l’antre una gent obscura
sota les flames del sol ponent,
i l’esperança del firmament
empal·lidia dins l’estructura.

No sou sols a renovar la ruta;
cap altra fita que els vostres fins
preservarà el país de nous crims
i clourà la boca de la gruta.

Cert: al pensament de tots, hi toca
una hora, un motiu de la raó
per a escampar a dins nova llavor
i llençar d’un cop la falsa troca.  

+

SEMPRE HI HA UNA EXCUSA

dimarts, de febrer 13, 2018
És pur oportunisme, però d’alguna cosa havia de servir l’estimació de Julio Cortázar per Cuba. I parlo d’oportunisme perquè, aprofitant les dades, vull dedicar també l’atenció a un trobador cubà mort prematurament als 51 anys el mateix 12 de febrer de 2014 ─tres anys després─, Santiago Feliú. Encara que per edat no va arribar a conèixer al Che, del que Julio Cortázar era un admirador, si va seguir d’aprop moviments inspirats en la seva idea, com l’M-19 o  l’EZLN , al que ─apostant per l’utopia─ considerava “la única guerrilla digna que existe”..   

MI MUJER ESTÁ MUY SENSIBLE
                                    Santiago Feliú
No eres tú,
es el destornillado cotidiano azar,
la puerta del delirio, la fangosa realidad,
los narcos, la inflación, la solución impar,
los dioses apagados, la fantasía incapaz,
Berlín, Fidel, el Papa, Gorbachov y Alá.
No eres tú, mi amor…
No eres tú,
son estos días de mierda que también se irán,
son Lennon y Guevara que no saben regresar,
latinos divididos sin América;
soy yo, que no me curo de quererte más,
es por los pasaportes y la enemistad.
No es por ti, mi amor…
No eres tú,
es tanta democracia para no creer,
es la canción de Silvio y la crisis de fe,
es la sabiduría de desaprender,
es América sin guía, transando con Clinton,
es un amor por Cuba,
es defender su luz,
es como cuando faltas, cuando faltas tú.
No eres tú, mi amor…
No eres tú,
no eres lo que esta noche me costó inventar,
es falta de marcianos, es por mi aterrizar;
es que me falta cuento en esta capital:
se amarga hasta el romance y la anarquía crece más;
es cuerda que se oxida en esta vena de pensar,
es musa mal parida, es que no sé ni qué cantar,
No eres tú, mi amor…
No eres tú…
¡Son los demás!Per a conèixer l’inici de les relacions de Cortázar amb Cuba em serveixo d’Antón Arrufat. Aquest escriu després de la participació de Cortázar com a jurat del Premio Casa de las Américas:
   “Una mañana húmeda de febrero de 1963 se abrió la puerta de mi despacho en Casa de las Américas, y contra la blancura de la hoja, que se mantuvo abierta, vi por primera vez a Julio Cortázar. La amistad dio comienzo en aquel momento. [...] Nadie tan lúcido, que ha abandonado su tierra natal, asolada por tiranías, y vive en el destierro voluntario, sube a un avión e inicia una larga travesía hacia un país desconocido, si no lo impulsan los resplandores de la ciudad dorada. Ante mis ojos asombrados y complacidos estaba el cronopio perseguidor.
   En pura lógica ─y era una de las causas de mi sorpresa─, ¿qué podía saber Julio Cortázar de Cuba? Con frecuencia, antes de su llegada, me hice esa pregunta. Algo sabrá ─dudaba al responderme─: noticias de periódicos parisinos, lo aprendido en manuales de historia latinoamericana... Creía que él sabía tan poco de nosotros, como nosotros de él. Pero una pasión semejante nos empujaba, y el encuentro se volvió inevitable. Ambos lanzábamos una botella al mar, expresión de la que descubriría más tarde, le gustaba valerse.
   En las cartas que me escribiera desde París, trass u regreso, encontraría la explicación, oscura e instintiva, metafóriza o sagaz, y en realidad sabia, de su conducta, dels viaje y el amor consiguiente. Podría resumirse en esta confesión: “Me he enfermado incurablemente de Cuba”. A tal enfermedad, inoculada en un organismo dispuesto a recibirla, que le produciría júbilos, contradicciones y graves disgustos, se mantuvo son embargo fiel hasta el fin, cuando las venas se negaron a alimentar su corazón.”

Entre els poemes de Cortázar no recollits en un llibre, trobo aquest

COMPAREN, CABRONES

En el cuartel del Moncada donde los esbirros de Batista torturaban
y castraban,
hay una escuela.
En la escuela de Vallegrande donde se aprendía a deletrear flor y colibrí,
huele a sudor y a sangre.I aquells morts junts en la Història
que no els separi l’oblit o la mala memòria.   
+

120 ANYS DE BERTOLT BRECHT

dimecres, de gener 31, 2018
Bertolt Brecht, quan el dia 10 de febrer es compleixen els 120 anys del seu naixement, és un d’aquells personatges que, apart dels seus escrits polítics els poemes o les obres de teatre, està sempre a mà per citar-lo. Moltes vegades de forma incorrecta. (Al Che Guevara també se l’utilitza per col·locar-li qualsevol cita, sigui o no autèntica. Una de les més comunes és la de Pasionaria: “Vale más morir de pie que vivir arrodillada.”)
 Dic tot això perquè he trobat una d’aquestes cites i no he pogut comprovar la seva correcta adjudicació, però com s’ajusta perfectament als temps que vivim, la transcric.

Molts jutges són absolutament incorruptibles; ningú no els pot induir a fer justícia.

On no hi ha dubte és en la procedència dels seus poemes. Hi ha un que s’escau a aquest any de celebració del centenari de la Revolució Russa. I aquí queda la corrupció molt lluny ─algú faria el gran negoci amb la venda del petroli─   :

ELS TEIXIDORS DE CATIFES
DE KUJAN-BULAK HONOREN A LENIN

                                   1

Múltiples vegades ─i amb generositat─ ha estat honorat
el camarada Lenin. Bustos se li han erigit
i també estàtues.
Ciutats i nens porten el seu nom.
En totes les llengües es pronuncien discursos
celebrant-li.
Des de Shangai a Chicago en el seu honor s’organitzen
mítings i manifestacions,
però veiem com
els teixidors de catifes de Kujan-Bulak,
petit llogarret al sud del Turquestan,
a Lenin van honorar.

 Cada nit, allà, vint teixidors tremolant s’aixequen
del miserable teler. Volta la febre.
A l’estació ferroviària brunzent
els mosquits que en dens núvol pugen de la zona pantanosa
que hi ha darrera del cementiri de camells.
Però el ferrocarril, que cada dues setmanes
porta aigua i fum,
porta també un dia la notícia de que properament
es va a celebrar la festa en honor del camarada Lenin.
I tot el poble de Kujan-Bulak,
teixidors de catifes, pobres gents,
decideix que el camarada Lenin també tingui
allà un petit bust.
Estremits per la febre acudeixen tots el dia de la capta,
i amb mà tremolosa donen
els copecs tant durament estalviats.
I Stepa Gamalev, soldat,
de l’Exèrcit Roig, escrupolós comptador i home despert,
es congratula d’aquest desig unànime de celebrar Lenin.
Però els seus ulls atents també han vist
tremolar les mans,
i això el porta a fer de sobte una proposta:
Els diners per al bust es gastarà en petroli
que es vessarà sobre el pantà
que hi ha darrere el cementiri de camells,
d’on venen els mosquits que
la febre provoquen.
Així, combatent la febre a Kujan-Bulak
s’honorarà el desaparegut
però sempre present camarada Lenin.
La proposta es va acceptar, i el dia
de l’homenatge, portant un darrere l’altre les seves bonyegudes galledes
plenes del líquid negre, es van dirigir tots al pantà,
i allà el van vessar.

Honorant Lenin a ells mateixos es van beneficiar
i el van honorar beneficiant-se a ells mateixos.
Aquells homes l’havien entès.

                                   2

Ja hem vist com el poble de Kuja-Bulak
va honorar la memòria de Lenin. Vessat
el petroli sobre el pantà, aquella mateixa nit,
es va celebrar una assemblea i en ella
algú va proposar posar a l’estació
una placa on s’expliqués
el succés amb referència expressa al canvi de pla
i al bescanvi del bust de Lenin pel petroli salvador:
i tot allò en homenatge a Lenin.
Així es va decidir
i així es va fer.

Llegir Bertolt Brecht és estar sempre preparat per rebre alguna lliçó.

Abans del següent poema vull recordar un pensament ─aquest sí identificat a les seves notes autobiogràfiques 1920-1954─: La fe de la classe proletària en la seva victòria final m’agrada molt. Però la seva credulitat en tantes altres coses, estretament vinculades a dita fe, no deixa d’intranquilitzar-me.

MON GERMÀ ERA AVIADOR

Mon germà era aviador.
Va rebre un dia un missatge,
Va lligar el seu farcell
I cap al Sud se’n va anar.

Mon germà era conqueridor.
Ens ve estret el nostre sòl
I annexionar espai aliè
És una vella aspiració.

Al Guadarrama a la fi
Mon germà va trobar la seva parcel·la.
De fondària feia un i mig,
I de llarg, metre vuitanta.

Tots i cada un dels poemes tenen la seva pròpia història que, en moltes ocasions, aquesta pot ser recent. Trobo un article del cubà Víctor Casaus ─que dirigeix allà a La Habana el Centro Pablo de la Torriente─ que titula Las enseñanzas del maishtro Bertoldo, que no puc deixar de reproduir.

Por Víctor Casaus

Con ese título comenzaremos a publicar, en el boletín MEMORIA que distribuye por correo electrónico el Centro Pablo al final de cada mes, uno o varios poemas del maishtro Bertolt Brecht. Lo de maishtro es un guiño/homenaje a otro poeta querido, Roque Dalton, que lo llama así en algunos de sus textos, y de cuyas enseñanzas también, en su momento, se alimentó.

Hace muy pocos días reconstruía, en una conversación teléfónica con una amiga reciente, aquel brevísimo poema de Brecht:

DEBILIDADES

Tú no tenías ninguna.
Yo tenía una:
amaba.

Y quizás por eso, y por revivir en el diálogo mencionado la “Lista de las preferencias de Orge”, y por la mención que hace Silvio en todos sus conciertos de esos “imprescindibles” que hacen posible la maravilla de llevar la (buena) música a las puertas de las gentes que viven, sobre todo, en los barrios modestos o menos favorecidos, como también se les llama, es que terminé de comprender que al boletín del Centro Pablo (y a sus lectores/as sobre todo) nos venían muy bien, además de la sección ya existente (“Poesía necesaria”), estas enseñanzas del maishtro Bertoldo que ya se avecinan.

Comparto aquí ahora este poema bello y útil, que dará inicio a esa nueva sección del Memoria. Encontré esta versión castellana en una búsqueda urgente en internet a la 1 y 43 de la madrugada. Intenté encontrar mi propia versión del poema, incluido en la antología que preparé, con traducciones del alemán hechas por mi amiga Olimpia Sigarroa, en 1970 y tanto. Eran tiempos difíciles. “También se cantará sobre los tiempos sombríos” había dejado dicho, en otro poema memorable, el maishtro Bertoldo.

Yo vivía entonces en 23 casi esquina a 24, en el apartamento al que Silvio me había invitado, cumpliendo un pacto de jóvenes caballeros que habíamos hecho: el primero que tenga casa invitará al otro. Yo vivía con mi madre en un solar de la calle Enna, en Luyanó: una sola cuadra delimitada por el paredón de la Quinta Gallega. Silvio vivía con Argelia, Rolando, Mary y Anabel en el apartamento de Gervasio, dormía en una especie de breve buhardilla, precursora quizás de las barbacoas que alcanzarían su esplendor en décadas siguientes, y componía o trabajaba sus canciones, algunas veces, en el baño del apartamento.

De ahí del segundo piso de la calle 23 yo iba caminando a la casa de Olimpia, que quedaba a dos cuadras, a recibir sus traducciones directas de la poesía del maishtro y a cotejar las versiones finales que iba terminando. A veces pasaban corriendo por la sala Pepe o  Claudia, que todavía, por supuesto, no eran jefe de diseño de la Casa de las Américas ni esposa del trovador Gerardo Alfonso, respectivamente, o llegaba del trabajo Carlos, el esposo de Olimpia. Terminé de armar la antología brechtiana viviendo ya en la comunidad de Jibacoa, donde pasé casi dos años haciendo trabajo cultural con mi familia (Alquimia y Abel), y tuvo su primera edición en 1976, cuando comenzaron a amainar los tiempos difíciles. Después tuvo una segunda edición, en la editorial Arte y Literatura, ya en el año, más tranquilo, de 2007.

Pero nadie –ni yo mismo– parece que ha subido el texto de nuestra antología a la red, de modo que echo mano a esta versión del poema, que difiere en varias cosas, como es previsible, de la nuestra: traduttore traditore (“La mayoría de los traductores conocen la expresión “traduttoretraditore” que significa “traductor: traidor” y tienen sus propias experiencias ...”, me sopla Google al oído).

Para nosotros se llamó “Elogio de la duda”, y no contiene “os” o “vuestras” o “saludéis”. Pero eso es lo de menos. Lo fundamental es lo que dice y cómo lo dice. Aquí va.
------------------------------------------------------------

LOA DE LA DUDA

Loada sea la duda! Os aconsejo que saludéis
serenamente y con respeto
a aquel que pesa vuestra palabra como una moneda falsa.
Quisiera que fueseis avisados y no dierais
vuestra palabra demasiado confiadamente.

Leed la historia. Ved
a ejércitos invencibles en fuga enloquecida.
Por todas partes
se derrumban fortalezas indestructibles,
y de aquella Armada innumerable al zarpar
podían contarse
las naves que volvieron.

Así fue como un hombre ascendió un día a la cima inaccesible,
y un barco logró llegar
al confín del mar infinito.
¡Oh hermoso gesto de sacudir la cabeza
ante la indiscutible verdad!
¡Oh valeroso médico que cura
al enfermo ya desahuciado!

Pero la más hermosa de todas las dudas
es cuando los débiles y desalentados levantan su cabeza
y dejan de creer
en la fuerza de sus opresores.

¡Cuánto esfuerzo hasta alcanzar el principio!
¡Cuántas víctimas costó!
¡Qué difícil fue ver
que aquello era así y no de otra forma!
Suspirando de alivio, un hombre lo escribió un día en el
libro del saber.

Quizá siga escrito en él mucho tiempo y generación tras
generación
de él se alimenten juzgándolo eterna verdad.
Quizá los sabios desprecien a quien no lo conozca.
Pero puede ocurrir que surja una sospecha, que nuevas
experiencias
hagan conmoverse al principio. Que la duda se despierte.

Y que, otro día, un hombre, gravemente,
tache el principio del libro del saber.
Instruido
por impacientes maestros, el pobre oye
que es éste el mejor de los mundos, y que la gotera
del techo de su cuarto fue prevista por Dios en persona.
Verdaderamente, le es difícil
dudar de este mundo.
Bañado en sudor, se curva el hombre construyendo la casa
en que no ha de vivir.

 Pero también suda a mares el hombre que construye su
propia casa.
Son los irreflexivos los que nunca dudan.
Su digestión es espléndida, su juicio infalible.
No creen en los hechos, sólo creen en sí mismos. Si llega el
caso,
son los hechos los que tienen que creer en ellos. Tienen
ilimitada paciencia ellos mismos. Los argumentos
los escuchan con oídos de espía.

Frente a los irreflexivos, que nunca dudan,
están los reflexivos, que nunca actúan.
No dudan para llegar a la decisión, sino
para eludir la decisión. Las cabezas
sólo las utilizan para sacudirlas. Con aire grave
advierten contra el agua a los pasajeros de naves
hundiéndose.

Bajo el hacha del asesino,
se preguntan si acaso el asesino no es un hombre también.
Tras observar, refunfuñando,
que el asunto no está del todo claro, se van a la cama.
Su actividad consiste en vacilar.
Su frase favorita es: «No está listo para sentencia.»
Por eso, si alabáis la duda,
no alabéis, naturalmente,
la duda que es desesperación.

¿De qué le sirve poder dudar
a quien no puede decidirse?
Puede actuar equivocadamente
quien se contente con razones demasiado escasas,
pero quedará inactivo ante el peligro
quien necesite demasiadas.
Tú, que eres un dirigente, no olvides
que lo eres porque has dudado de los dirigentes.
Permite, por lo tanto, a los dirigidos
dudar.

Bertolt Brecht (Versió de Jesús López Pacheco sobre una traducció directa de l’alemany de Vicente Romano)
+

Més articles


Sobre l'autor

Miquel Àngel Sòria

Miquel Àngel Sòria és professor i va ser alcalde de Martorelles. Veure el perfil


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre

X

Col·labora!

Formulari de Contacte

Contacta amb la redacció de la realitat*

Formulari de Convocatòries

Fes-nos arribar convocatòries d'actes i mobilitzacions

Formulari de Notícies

Informa'ns d'allò que passa al teu voltant


ajuda'ns a conèixer i transformar la realitat*